Prohlídka 2

block2block2
 

Po otevření mříže se dostáváte do vstupní chodbičky. Zde byl nasáván čerstvý vzduch do objektu a ve stěně naproti mřížovým dveřím byla umístěna střílna na ochranu vchodu. Zalomený vstup do pevnůstky byl zajištěn vchodovými dveřmi R-239. Dveře byly opatřeny klikou a v míru byly uzamčeny zabudovaným dozickým zámkem. V horní třetině byly opatřeny špehýrkou.