Prohlídka 1

block1block1
 

Vchod do objektu LO byl chráněn ocelovou mříží typu R-238, která umožňovala výhled a střelbu z vchodové střílny. V době míru byla uzamčena visacím zámkem a zakryta dřeveným poklopem