Popis

rez bunkremObjektu uvedeném do podoby z roku 1938 bylo tehdy přiděleno č.15 v rámci stavebního úseku D-20 Blažim, který spadal pod I.sbor. Byl vybudován na základě zadání Ředitelství opevňovacích prací československé armády ze dne 14.6.1937. V nabídkovém řízení byla vybrána stavební firma Antonín Kurel, Bendova 19, Plzeň. Tato firma zhotovila všech 43 objektů tohoto úseku rozděleného do dvou sledů za sto dnů. Vojenským stavebním dozorem úseku byl jmenován mjr. pěch. Karel Šprongl. Betonáž objektu byla provedena ve dnech 23. a 24.8.1937.

Objekt je osazen dvěmi hlavními střílnami, pro vedení bočních paleb, typ A. Osy střílen svírají úhel 140 stupňů z důvodu, aby se palebné výseče tohoto objektu překrývaly s ostatními. Odolnost objektu je v zesíleném provedení, jako většina objektů prvního sledu.

Čelní stěna o síle 120 cm železobetonu je opatřena hliněným záhozem, pod kterým je kamenná rovnanina.Toto opatření ještě zesiluje odolnost objektu při přímé palbě z těžkých zbraňových kalibrů. Zaoblené  přečnívající konce této  stěny, přezdívané uši, chránili boční střílny před přímým zásahem. Síla stropnice je 100cm. Stropnice je pokryta vrstvou zeminy a zatravněna tak, aby byl ztížen letecký průzkum.

Síla obvodových stěn je 80 cm. Hmotnost armovací výztuže  použité při stavbě objektu je 6617 kg. Pevnost betonu dosahovala při zkouškách 460 kg/cm2. Vchod objektu byl bráněn pomocí vchodové střílny směřující do vstupní chodby, která je uzavřena mříží a samotný objekt pancéřovými dveřmi opatřenými dalším střeleckým průzorem.

Nalevo od vchodu vyúsťuje granátový skluz. Pod ním je vybetonována  detonační deska pro explozi granátů a tím pro obranu týlu objektu.Oka v horním betonovém lemu bunkru, tzv. zastávce, sloužila k uchycení masky. Ta byla tvořena nosnými dráty kotvenými k zemi. Na ně se ukládaly větve a podobný materiál, zastírající objekt. Objekty byly propojeny spojovacími zákopy.

Nedílnou součástí je i výrazná kamufláž, typická pro tento úsek. Jejím úkolem nebylo objekt zneviditelnit, ale zkreslit tvary objektu tak, aby při pozorování z dálky nebyl patrný tvar objektu a umístění střílen. O tom se můžete přesvědčit snadno sami.

A co Vás čeká při prohlídce?

Kromě seznámení se s ostatními detaily uvidíte ojedinělou expozici plně funkčního, vyzbrojeného a vybaveného bunkru při mobilizaci v září 1938. Ventilační systém, střílny osazené  kompletními brněnskými lafetami vz.37 včetně lehkého kulometu vz.26 a těžkého kulometu vz.7/24 Schwarzlose. Pušky vz.24, raketovou pistoli vz.30, pistoli vz.24 a kulometnou pistoli vz.38. Zásoby munice v dobových bednách, odpadové lavice na vystřílené nábojnice, pozorovací periskopy, spojovací techniku, ženijní nářadí, dobovou vojenskou výstroj a vně objektu část protitankové a protipěchotní překážky a další exponáty, které Vám přiblíží atmosféru této doby.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Termíny prohlídek jsou uvedeny v rubrice kontakty.

Objekt je trvale vyklizen. Inventář se dováží pouze na otevírací dny. Objekt je elektronicky zabezpečen a střežen bezpečnostní službou.

kulomet